Köksland/ ekologisk odling

Jag brinner för odling. Tidigt på våren sår jag det första fröerna, färgstarka blommor, randiga rödbettor och spetsig kål. Allt i en härlig blandnig kommer  det att  frodas   i kökslandet. Att få äta sin egen odlade sallad eller tomat ger extra krydda i vardagen.
Mitt intresse och kunskap grundar sig i en anställning på Vinarps Säteri. (en av Sveriges största privata köksland.)
På iris utveckling center håller jag i trädgårdsgrupper, inspirerar och lär ut just om odlig till köksland och växthus.
Ni själv håller i pennan och antecknar medans vi arbetar tillsammans. Mötet tar ca 1,5-2 timmar

Pris: 1.000kr
 

 
   I priset ingår tips på:

  • utformning av kökslandet
  • omskolning och omplantering
  • växtföljd
  • kompostering och jordfötbättring
  • ev, stensättning.
  • från frö till rödbeta
  • växthusodligen

SKÖTSEL & UNDERHÅLL

En trädgård behöver skötas för att vara vacker. Vare sig den behöver en ordentlig renovering eller är just nyanlagd, så hjälper jag er gärna med skötsel och underhåll. Jag beskär träd och buskar och ser om planteringar och gräsmattor.

Pris: 500 kr/timmen

TILLBAKA